W dniu 28 stycznia 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podkarpackiego PTI. Głównym celem Zgromadzenia był wybór władz nowopowstałego Oddziału. Dzięki gościnności Władz Uniwersytetu Rzeszowskiego, z którego pochodzi wielu członków Oddziału Podkarpackiego PTI, zebranie odbyło się w Sali Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Pigonia 1 w Rzeszowie. Zgromadzonych członków przywitali p.o. Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopka, Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR prof. dr hab. Ołeh Łopuszański, Prodziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR dr hab. Józef Cebulski prof. UR. Zarząd Główny PTI reprezentował Prezes Marian Noga.

 

IMG_5823.JPG

Wystąpienie p.o. Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopka

 

IMG_5829.JPG

Wystąpienie Prezesa PTI prof. dr hab. inż. Mariana Nogi

 

W wyniku przeprowadzonych głosowań na najbliższą kadencję do władz Oddziału Podkarpackiego PTI zostali wybrani:

Zarząd Podkarpackiego Oddziału PTI:

Marek Bolanowski- prezes
Andrzej Paszkiewicz- wiceprezes/skarbnik
Tadeusz Kwater- członek Zarządu
Damian Mazur- członek Zarządu

Komisja Rewizyjna 

Robert Pękala
Jacek Jamiński
Zbigniew Gomółka

Sąd Koleżeński

Galina Setlak
Mirosław Mazurek
Paweł Dymora

Logowanie