W 2017 roku Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Informatycznego był organizatorem XIX edycji konferencji KKIO. Konferencja odbyła się w dniach 14 do 16 września 2017 roku w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie. Ze strony Oddziału Podkarpackiego prace koordynowane były przez Marka Bolanowskiego, Andrzeja Paszkiewicza oraz Bartosza Pawłowicza. Za kwestie merytoryczne związane z konferencją odpowiadał Komitet Programowy oraz Komitet Sterujący, a ich prace koordynowane były przez prof. Lecha Madeyskiego i prpf. Piotra Kosiuczenko. W organizację konferencji w roli współorganizatorów włączyły się również następujące jednostki badawczo-naukowe: Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, Katedra Inżynierii Oprogramowania Politechniki Wrocławskiej, Sekcja Inżynierii Oprogramowania Komitetu Informatyki PAN, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Instytut Systemów Informatycznych WAT.

Zagadnienia naukowe poruszane w ramach konferencji były związane w głównej mierze z inżynierią oprogramowania i systemami czasu rzeczywistego, a tegoroczne hasło konferencji brzmiało: “Research makes good praxis – praxis stimulates research”.
Podczas konferencji gościnne wykłady wygłosili Alexander Egyed z Uniwersytetu Johannesa Keplera w Linzu oraz Tracy Hall z londyńskiego Brunel University. Prof. Egyed poświęcił wykład metodom skutecznej współpracy w zespole projektantów oprogramowania oraz możliwości ponownego wykorzystania wypracowanych wcześniej rozwiązań. Z kolei Tracy Hall przedstawiła zasady tworzenia wiarygodnego modelu przewidywania uszkodzeń (Defect Prediction Model), który ma szansę sprawdzić się w środowisku biznesowym.


Prezentacje zgłoszone na konferencję zostały przypisane do 10 sesji tematycznych. Zaplanowano bloki wystąpień dotyczące m.in. modeli i języków programowania oraz przykładów ich zastosowań. Osobne sesje poświęcone będą zagadnieniom związanym z inżynierią systemów i oprogramowania oraz metodykom zarządzania tworzeniem aplikacji. Organizatorzy dołożyli starań, aby w każdej sesji prezentowane były zarówno wyniki badań naukowych, jak i przykłady wdrożeń. Oprócz sesji wypełnionych prezentacjami zaplanowano dodatkowo warsztaty – m.in. na temat wykorzystania chmury Azure, platformy tworzenia gier Unity3D oraz specyfiki tworzenia oprogramowania na potrzeby branży medycznej. Szczegółowy program wystąpień, warsztatów oraz imprez stowarzyszonych jest dostępny na stronie konferencji http://kkio.pti.org.pl/2017/pl/harmonogram/.
W ramach konferencji zgłoszono 64 referaty, które poddane zostały procesowi recenzji. Prace które uzyskały pozytywne recenzje zostały zakwalifikowane do publikacji w jednym z trzech wydawnictw:

 1. Towards a Synergistic Combination of Research and Practice in Software Engineering
  Redakcja naukowa: Lech Madeyski, Piotr Kosiuczenko
  Wydawnictwo Springer w ramach serii wydawniczej Studies in Computational Intelligence
 2. Software Engineering Research for the Practice
  Redakcja naukowa: Piotr Kosiuczenko, Lech Madeyski, Mirosław Ochodek, Andrzej Paszkiewicz
  Seria: Zeszyty Rady Naukowej PTI
 3. Inżynieria oprogramowania i systemy czasu rzeczywistego: od badań do praktycznych zastosowań
  Redakcja naukowa: Lech Madeyski, Piotr Kosiuczenko, Marek Bolanowski
  Seria: Zeszyty Rady Naukowej PTI

W trakcie konferencji odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego.


W ramach konferencji została zorganizowana wystawa kół naukowych Politechniki Rzeszowskiej oraz firm, które włączyły się w organizację konferencji. Finansowo i organizacyjnie konferencję wsparły dwie firmy Asseco Poland i SoftSystem oraz Urząd Miasta Rzeszowa. Konferencja została objęta patronatem honorowym przez: Komitet Informatyki Polskiej Akademii Nauk, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Rektora Politechniki Rzeszowskiej prof. Tadeusza Markowskiego.


Łącznie z warsztatami w konferencji uczestniczyło około 100 osób. Dla uczestników konferencji została zorganizowana wycieczka podczas której mieli oni możliwość zwiedzania kompleksu pałacowego w Łańcucie. Dla uczestników konferencji zorganizowany został również uroczysty bankiet w trakcie którego odbył się koncert zespołu Karczmarze.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji wraz ze zdjęciami dostępne są na stronie konferencji http://kkio.pti.org.pl/2017/.

Tracy.jpgWystąpienie Tracy Hall

 

roboprez.jpg
Prezes PTI Włodzimierz Marciński z twórcami łazika marsjańskiego PRz

 

Azure.JPGWarsztaty - chmura Azure

Więcej zdjęc z konferencji jest dostępnych na stronie: http://kkio.pti.org.pl/2017/en/for-participants/galery/

Logowanie