Oddział Podkarpacki PTI jest współorganizatorem konferencji Współczesne Oblicza Informatyki organizowanej w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej.
im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu. Głównym celem konferencji jest integracja, prezentacja wyników badań oraz wymiana doświadczeń środowiska naukowego. Wydarzenie ma charakter interdyscyplinarny dając możliwość spotkania środowiska badaczy (w tym również młodych doktorów, doktorantów i studentów) podejmujących badania w zakresie wielu specjalności m.in.: grafiki komputerowej, baz danych, sieci komputerowych, kryptografii, sztucznej inteligencji, informatyki gospodarczej, inżynierii biomedycznej, geoinformatyki, itp.

Ponadto konferencja stwarza możliwość wymiany wiedzy pomiędzy uczestnikami, publicznej prezentacji swoich osiągnięć naukowych czy poznania naukowców zajmujących się podobną tematyką badawczą. W trakcie konferencji zapraszamy na obrady plenarne, sesje tematyczne oraz spotkanie towarzyskie.

Szczegółowe informacje na temat konferencji  dostępne są  na stronie http://konf-iit.pwste.edu.pl

 

Logowanie