W dniu 12 października 2017 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu odbyła się II edycja Konferencji Naukowej "Współczesne Oblicza Informatyki". Organizatorami konferencji byli Instytut Inżynierii Technicznej Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu oraz Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Partnerem konferencji była firma ASSECO Poland.

   Głównym celem konferencji była integracja, prezentacja wyników badań oraz wymiana doświadczeń środowiska naukowego. Wydarzenie to miało charakter interdyscyplinarny dając możliwość spotkania środowiska badaczy (w tym również młodych doktorów, doktorantów i studentów) podejmujących badania w zakresie wielu specjalności.

   Tegoroczna edycja konferencji zgromadziła przedstawicieli różnych ośrodków naukowych do wspólnego omawiania aktualnych zadań i problemów informatyki, jej zastosowań, a także obszarów, w których jest ona z powodzeniem wykorzystywana oraz takich, w których możliwe jest wdrożenie rozwiązań innowacyjnych. Podczas sesji referatowych omawiano m.in. zagadnienia dotyczące modelowania systemów, efektywności algorytmów, symulacji procesów, estymacji stanów obiektów, eksploatacji systemów sieciowych. Konferencja była doskonałym miejscem merytorycznej rozmowy, wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy naukowo-badawczej.

   Termin konferencji zbiegł się z jubileuszem 15-lecia kształcenia na kierunku informatyka w Jarosławskiej PWSTE, co było pretekstem do analizy dotychczasowego funkcjonowania Instytutu Inżynierii Technicznej oraz postawienia celów na kolejne lata działalności edukacyjnej i naukowej.

IMG_20171012_090658_S.jpgOficjalne otwarcie konferencji

 

IMG_20171012_124628_S.jpgReferaty naukowe

 

 

Okolicznościowy tort z okazji 15-lecia kształcenia na kierunku informatyka w Jarosławskiej PWSTE

Logowanie