Oddział Podkarpacki PTI włączył się w organizację Ogólnopolskiej Konferencji i Konkursu Młodych Inżynierów. Organizatorami wydarzenia są również Koło Naukowe Mechatron-SEP oraz Koło Naukowe Informatyków przy Uniwersytecie Rzeszowskim. Wydarzenie odbędzie się w dniach 24-25 Maja na Uniwersytecie Rzeszowskim w budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.


Konferencja skierowana jest do studentów i doktorantów kierunków technicznych z całej Polski. Jej celem jest przedstawienie oraz zapoznanie się z pracami i osiągnięciami badawczymi młodych inżynierów z naszego kraju.
Dodatkowo równolegle z konferencją odbywać się będzie konkurs dla wszystkich polskich młodych inżynierów, którzy będą mogli zaprezentować swoje innowacyjne prace z takich kierunków jak informatyka, fizyka techniczna, elektrotechnika, elektronika, mechatronika czy mechanika.
Do konkursu zgłaszać można pracę w dwóch kategoriach:

- Wizualizacja projektu (zaprojektowane urządzenia w programach INVENTOR, CAD, SOLIDWORKS)

- Projekt wykonany (np.: program komputerowy, aplikacja mobilna, robot, dron, ramie robota przemysłowego, urządzenia elektrotechniczne i inne zaliczające się do kategorii mechatroniki oraz informatyki)
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne oraz rzeczowe.

Szczegółowy program całego wydarzenia i organizowanych warsztatów dostępny jest na stronie www.mlodzi.urz.pl

Logowanie