Strategia konferencji prowadzonej przez Katedrę Inżynierii Komputerowej Uniwersytetu Rzeszowskiego i Katedrę Zastosowań Informatyki SGGW wraz z Oddziałem Podkarpackim Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich ukierunkowana jest na interdyscyplinarną integrację różnych środowisk naukowych i przemysłowych. Rozważana tematyka dotycząca informatyki stosowanej, modelowania układów dynamicznych, elektrotechniki, eksploracji danych, automatyzacji procesów przemysłowych, sztucznej inteligencji, pozwala włączyć w procesy badawcze przedstawicieli różnych zespołów firm produkcyjnych.

W związku z ciągłym poszerzaniem tematyki spotkań i specjalistycznego grona naukowo-wdrożeniowego w obecnej edycji uczestniczyły m.in. takie firmy i organizacje jak: Elektromontaż S.A. Rzeszów (różnego rodzaju instalacje elektryczne), FANUM Skorupski-Wójcik Sp. J. (wieloosiowe centra obróbcze typu CNC), Asseco Poland S.A. (nowoczesne rozwiązania informatyczne), Spółdzielnia Telekomunikacyjna OST (usługi teleinformatyczne), Polskie Towarzystwo Informatyczne, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Czasopismo Elektronika, Urząd Dozoru Technicznego. Dedykowany panel dyskusyjny pt. Symbioza Naukowo-Przemysłowa zrealizowany podczas konferencji był poświęcony wymianie doświadczeń pomiędzy zespołem naukowym, a reprezentantami firm z którymi mogą zostać podjęte tematy badawcze przeznaczone do realizacji w ramach grantów realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 Komitet Naukowy konferencji:

prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk, PAN
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński, Pkr
prof. UR, dr hab. inż. Tadeusz Kwater, UR
prof. SGGW, hab. inż. Arkadiusz Orłowski, SGGW
prof. dr hab. inż. Ewa Dudek-Dyduch, AGH
prof. dr hab. inż. Kazimierz Buczek, Prz
prof. dr hab. inż. Lesław Gołębiowski, Prz
prof. dr hab. Bolesław Borkowski, SGGW
prof. SGGW, dr hab. Zygmunt Zawistowski, SGGW
prof. dr hab. inż. Henryk Sibilski, IEL
prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński, ZUT
prof. PRz, hab. inż. Damian Mazur, Prz
prof. SGGW, dr hab. inż. Adam Ciarkowski, SGGW
prof. UR, dr hab. Aleksander Marszałek, UR
dr hab. inż. Michał Kruk, SGGW
dr inż. Dariusz Strzêciwilk, SGGW
dr inż. Andrzej Paszkiewicz, Prz
dr inż. Marek Bolanowski, Prz
dr inż. Jacek Bartman, UR
dr inż. Grzegorz Drałus, Prz
dr Zbigniew Gomółka, UR
dr Paweł Hoser, SGGW
dr inż. Anna Koziorowska, UR
dr inż. Bogdan Kwiatkowski, UR
dr Robert Pękala, PWSTE
dr inż. Paweł Krutys, UR
dr inż. Bogusław Twaróg, UR

Komitet organizacyny:

dr inż. Bogusław Twaróg, UR
dr Zbigniew Gomółka, UR
dr inż. Jacek Bartman, UR
dr inż. Paweł Krutys, UR
dr hab. inż. Michał Kruk, SGGW
dr inż. Jarosław Kurek, SGGW
dr inż. Andrzej Paszkiewicz, PRz
dr inż. Marek Bolanowski, PRz

Autor tekstu i zdjęć: Bogusław TWARÓG

 

 

 

 

Logowanie