Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Konkurs Młodych Inżynierów - EDYCJA IT odbędzie się w dniu 12 Grudnia 2018 r. przy Uniwersytecie Rzeszowskim w budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.
Konferencja skierowana jest do studentów i doktorantów kierunków technicznych z całej Polski. Jej celem jest przedstawienie oraz zapoznanie się z pracami i osiągnięciami badawczymi młodych inżynierów z naszego kraju.

Studenci zgłaszający swoje artykuły naukowe będą mogli otrzymać dodatkowe 5 pkt do stypendium  Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
Zgłoszenia artykułów naukowych przyjmowane będą do 12 Grudnia 2018 r.

Szczegóowe informacje na tekat konferencji można uzyskać na stronie:http://mlodzi.urz.pl/

Logowanie