hist_logo.jpgNiespodziewanie dzięki darom prof. Włodzimierza Adamskiego znacząco wzbogaciliśmy bibliotekę dokumentacji systemów informatycznych z woj. (dawniej) rzeszowskiego, a teraz podkarpackiego. Istotnym elementem tej dokumentacji jest odniesienie do systemów technicznego przygotowania produkcji, CAD i obrabiarek sterowanych numerycznie (OSN).

 

Strategia konferencji prowadzonej przez Katedrę Inżynierii Komputerowej Uniwersytetu Rzeszowskiego i Katedrę Zastosowań Informatyki SGGW wraz z Oddziałem Podkarpackim Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich ukierunkowana jest na interdyscyplinarną integrację różnych środowisk naukowych i przemysłowych. Rozważana tematyka dotycząca informatyki stosowanej, modelowania układów dynamicznych, elektrotechniki, eksploracji danych, automatyzacji procesów przemysłowych, sztucznej inteligencji, pozwala włączyć w procesy badawcze przedstawicieli różnych zespołów firm produkcyjnych.

W dniu 30.05.b.r. w PWSTE w odbyła się konferencja Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Jarosławiu. Organizatorami wydarzenia byli Urząd Miasta Jarosław, Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu oraz Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W ramach konferencji realizowane były dwa panele tematyczne: E-Jarosław: e-usługi dla mieszkańców miasta Jarosławia oraz Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego.

Logowanie