19 maja w Rzeszowie została zorganizowana konferencja pod nazwą Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego Podkarpacie 2016. Jej organizatorami byli: Podkarpacki Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Oddział Rzeszowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Konferencja była zorganizowana pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla.  Tematem przewodnim konferencji było hasło „Przedsiębiorczość w ICT na rzecz zmian społecznych”.  Podczas wystąpień prelegenci kładli szczególny nacisk na  eksponowanie innowacyjnych obszarów rozwoju ICT (Information and Communication Technologies) mających szczególne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

 Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna włącza się w obchody Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego organizując konferencję 24 maja 2016 o godzinie 10-tej.

Miejsce : Aula Niebieska, Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

www: http://iit.pwste.edu.pl/sdsi2016/

Konferencja  Bezpieczeństwo danych w sektorze publicznym adresowana jest dla osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem informacji, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań stawianych w jednostkach administracji publicznej. Konferencja jest organizowana w  Warszawie, w Ministerstwie Rozwoju, plac Trzech Krzyży 3/5.

W trakcie konferencji poruszone zostaną techniczne, ekonomiczne oraz prawne aspekty związane z definiowaniem, utrzymaniem oraz doskonaleniem systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Strona konferencji: http://www.bdwsp.pl/

Logowanie