W ramach działalności Sekcji Historycznej PTI  został stworzony nowy portal gromadzący informacje o historii informatyki w Polsce.

 

Portal składa się z typowej części "portalowej" oraz z części archiwalnej, która została opracowana na podstawie doświadczeń w pracy z instytucjami zajmującymi się archiwaliami: Instytutem Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Archiwum Akt Nowych w Warszawie oraz Muzeum Polskim w Rapperswilu.

W części archiwalnej portalu można znaleźć między innymi akty prawne wydane przez polski rząd w sprawie rozwoju informatyki od lat 60-tych, dokumentację techniczną i handlową polskich komputerów (np. MERA-400 i K-202), a także archiwalne materiały konferencyjne PTI. Jest również indeks osób oraz nazw handlowych sprzętu i oprogramowania.

W części portalowej publikowane są współczesne artykuły – np. o prekursorach informatyki i przemysłu komputerowego, czy pierwszych polskich stronach www. Są też dostępne bardzo ciekawe książki z zakresu informatyki.

Portal jest dostępny pod adresem: http://historiainformatyki.pl

 

W dniu 28 stycznia 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podkarpackiego PTI. Głównym celem Zgromadzenia był wybór władz nowopowstałego Oddziału. Dzięki gościnności Władz Uniwersytetu Rzeszowskiego, z którego pochodzi wielu członków Oddziału Podkarpackiego PTI, zebranie odbyło się w Sali Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Pigonia 1 w Rzeszowie. Zgromadzonych członków przywitali p.o. Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopka, Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR prof. dr hab. Ołeh Łopuszański, Prodziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR dr hab. Józef Cebulski prof. UR. Zarząd Główny PTI reprezentował Prezes Marian Noga.

Zebranie członków Koła PTI Rzeszów odbyło się 19 listopada w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie. Na spotkaniu został wygłoszony referat pt. "Problemy tworzenia dedykowanych systemów operacyjnych w standardzie POSIX". Prelegentami byli dwaj nowi członkowie Koła Łukasza Ryk i Marcin Rzeszutek. Zaprezentowali oni swój autorski system operacyjny. Podczas tej prezentacji prelegenci skupili się na omówieniu najważniejszych etapów jego powstawania oraz zwrócili szczególną uwagę na istotne aspekty procesu tworzenia systemu. Wskazali także na pojawiające się problemy, które muszą w najbliższym czasie zostać rozwiązane. Referat został przyjęty z dużym zainteresowaniem, a także uznaniem dla olbrzymiego wkładu pracy Autorów przy tworzeniu nowego systemu operacyjnego. Oczywiście jak przystało na prawdziwą prezentację systemu operacyjnego nie obyło się bez blue screen'a.

 

KP.jpg

Logowanie