Oddział Podkarpacki PTI jest współorganizatorem konferencji Współczesne Oblicza Informatyki organizowanej w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej.
im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu. Głównym celem konferencji jest integracja, prezentacja wyników badań oraz wymiana doświadczeń środowiska naukowego. Wydarzenie ma charakter interdyscyplinarny dając możliwość spotkania środowiska badaczy (w tym również młodych doktorów, doktorantów i studentów) podejmujących badania w zakresie wielu specjalności m.in.: grafiki komputerowej, baz danych, sieci komputerowych, kryptografii, sztucznej inteligencji, informatyki gospodarczej, inżynierii biomedycznej, geoinformatyki, itp.

    W 2017 roku Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Informatycznego był organizatorem XIX edycji konferencji KKIO. Konferencja odbyła się w dniach 14 do 16 września 2017 roku w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie. Ze strony Oddziału Podkarpackiego prace koordynowane były przez Marka Bolanowskiego, Andrzeja Paszkiewicza oraz Bartosza Pawłowicza. Za kwestie merytoryczne związane z konferencją odpowiadał Komitet Programowy oraz Komitet Sterujący, a ich prace koordynowane były przez prof. Lecha Madeyskiego i prpf. Piotra Kosiuczenko. W organizację konferencji w roli współorganizatorów włączyły się również następujące jednostki badawczo-naukowe: Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, Katedra Inżynierii Oprogramowania Politechniki Wrocławskiej, Sekcja Inżynierii Oprogramowania Komitetu Informatyki PAN, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Instytut Systemów Informatycznych WAT.

W dniu 29 czerwca 2017 roku w Kielcach odbyła się konferencja "Nowoczesne e-usługi w JST". Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Informatycznego postanowił zorganizować konferencję poświęconą praktycznym zagadnieniom związanym z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymaniem systemów informatycznych wykorzystywanych w szeroko pojętej administracji. Jako prelegenci zaproszeni zostali czołowi specjaliści z zakresu projektowania i wdrażania systemów informatycznych z obszaru: sieci komputerowych, systemów dekstopowych, urządzeń mobilnych, bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych, e-usług oraz pozyskiwania środków unijnych wspierających budowę systemów tej klasy.

Logowanie