Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna włącza się w obchody Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego organizując konferencję 24 maja 2016 o godzinie 10-tej.

Miejsce : Aula Niebieska, Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

www: http://iit.pwste.edu.pl/sdsi2016/

Konferencja  Bezpieczeństwo danych w sektorze publicznym adresowana jest dla osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem informacji, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań stawianych w jednostkach administracji publicznej. Konferencja jest organizowana w  Warszawie, w Ministerstwie Rozwoju, plac Trzech Krzyży 3/5.

W trakcie konferencji poruszone zostaną techniczne, ekonomiczne oraz prawne aspekty związane z definiowaniem, utrzymaniem oraz doskonaleniem systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Strona konferencji: http://www.bdwsp.pl/

   Wspólnie z Dziekanem Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej oraz Rzeszowskim Oddziałem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Informatycznego organizuje Konferencję w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Obchody SDSI organizowane są w Rzeszowie po raz trzeci. Konferencja odbędzie się 19 maja i rozpocznie się uroczystym obiadem, następnie zostanie wygłoszonych 6 referatów. Spotkanie zakończy się wspólną kolacją przy grillu.

   Szczegółowy program imprezy dostępny jest na stronie http://sdsi.prz.edu.pl.

Logowanie