Konferencja  Bezpieczeństwo danych w sektorze publicznym adresowana jest dla osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem informacji, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań stawianych w jednostkach administracji publicznej. Konferencja jest organizowana w  Warszawie, w Ministerstwie Rozwoju, plac Trzech Krzyży 3/5.

W trakcie konferencji poruszone zostaną techniczne, ekonomiczne oraz prawne aspekty związane z definiowaniem, utrzymaniem oraz doskonaleniem systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Strona konferencji: http://www.bdwsp.pl/

   Wspólnie z Dziekanem Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej oraz Rzeszowskim Oddziałem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Informatycznego organizuje Konferencję w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Obchody SDSI organizowane są w Rzeszowie po raz trzeci. Konferencja odbędzie się 19 maja i rozpocznie się uroczystym obiadem, następnie zostanie wygłoszonych 6 referatów. Spotkanie zakończy się wspólną kolacją przy grillu.

   Szczegółowy program imprezy dostępny jest na stronie http://sdsi.prz.edu.pl.

   Oddział Podkarpacki PTI, Oddział Górnośląski PTI wspólnie z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, firmą net-o-logy Sp z o.o. oraz ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. włączyli się w tym roku w organizację konferencji K4. Konferencja w Rzeszowie została zorganizowana 19 kwietnia 2016 na WEiI PRz.

   Inicjatywa K4 przewiduje realizację 4 konferencji na terenie ośrodków akademickich w danym regionie i dotyczy aktualnej problematyki związanej z informatyką. Do udziału w roli prelegentów zaprosiliśmy przedstawicieli świata praktyki gospodarczej oraz uczelni. W organizacji konferencji w poszczególnych ośrodkach biorą również udział następujące uczelnie i oddziały PTI:
Oddział Dolnośląski PTI, Oddział Małopolski PTI, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska.
   Tegoroczna tematyka cyklu konferencji to: Wirtualizacja oraz chmura obliczeniowa

Logowanie