Wspólnie z Dziekanem Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej oraz Rzeszowskim Oddziałem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Informatycznego organizuje Konferencję w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Obchody SDSI organizowane są w Rzeszowie po raz trzeci. Konferencja odbędzie się 19 maja i rozpocznie się uroczystym obiadem, następnie zostanie wygłoszonych 6 referatów. Spotkanie zakończy się wspólną kolacją przy grillu.

   Szczegółowy program imprezy dostępny jest na stronie http://sdsi.prz.edu.pl.

   Oddział Podkarpacki PTI, Oddział Górnośląski PTI wspólnie z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, firmą net-o-logy Sp z o.o. oraz ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. włączyli się w tym roku w organizację konferencji K4. Konferencja w Rzeszowie została zorganizowana 19 kwietnia 2016 na WEiI PRz.

   Inicjatywa K4 przewiduje realizację 4 konferencji na terenie ośrodków akademickich w danym regionie i dotyczy aktualnej problematyki związanej z informatyką. Do udziału w roli prelegentów zaprosiliśmy przedstawicieli świata praktyki gospodarczej oraz uczelni. W organizacji konferencji w poszczególnych ośrodkach biorą również udział następujące uczelnie i oddziały PTI:
Oddział Dolnośląski PTI, Oddział Małopolski PTI, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska.
   Tegoroczna tematyka cyklu konferencji to: Wirtualizacja oraz chmura obliczeniowa

 

Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Informatycznego objął honorowym patronatem 

IV Międzynarodowe Zawody ROBO~motion.

 

Robo_logo.JPG

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego uczestnictwa w zawodach, które odbędą się 23.04.2016r.

Logowanie