Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Informatycznego objął honorowym patronatem 

IV Międzynarodowe Zawody ROBO~motion.

 

Robo_logo.JPG

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego uczestnictwa w zawodach, które odbędą się 23.04.2016r.

 

W ramach działalności Sekcji Historycznej PTI  został stworzony nowy portal gromadzący informacje o historii informatyki w Polsce.

 

Portal składa się z typowej części "portalowej" oraz z części archiwalnej, która została opracowana na podstawie doświadczeń w pracy z instytucjami zajmującymi się archiwaliami: Instytutem Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Archiwum Akt Nowych w Warszawie oraz Muzeum Polskim w Rapperswilu.

W części archiwalnej portalu można znaleźć między innymi akty prawne wydane przez polski rząd w sprawie rozwoju informatyki od lat 60-tych, dokumentację techniczną i handlową polskich komputerów (np. MERA-400 i K-202), a także archiwalne materiały konferencyjne PTI. Jest również indeks osób oraz nazw handlowych sprzętu i oprogramowania.

W części portalowej publikowane są współczesne artykuły – np. o prekursorach informatyki i przemysłu komputerowego, czy pierwszych polskich stronach www. Są też dostępne bardzo ciekawe książki z zakresu informatyki.

Portal jest dostępny pod adresem: http://historiainformatyki.pl

 

W dniu 28 stycznia 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podkarpackiego PTI. Głównym celem Zgromadzenia był wybór władz nowopowstałego Oddziału. Dzięki gościnności Władz Uniwersytetu Rzeszowskiego, z którego pochodzi wielu członków Oddziału Podkarpackiego PTI, zebranie odbyło się w Sali Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Pigonia 1 w Rzeszowie. Zgromadzonych członków przywitali p.o. Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopka, Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR prof. dr hab. Ołeh Łopuszański, Prodziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR dr hab. Józef Cebulski prof. UR. Zarząd Główny PTI reprezentował Prezes Marian Noga.

Logowanie