W dniu 28 stycznia 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podkarpackiego PTI. Głównym celem Zgromadzenia był wybór władz nowopowstałego Oddziału. Dzięki gościnności Władz Uniwersytetu Rzeszowskiego, z którego pochodzi wielu członków Oddziału Podkarpackiego PTI, zebranie odbyło się w Sali Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Pigonia 1 w Rzeszowie. Zgromadzonych członków przywitali p.o. Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopka, Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR prof. dr hab. Ołeh Łopuszański, Prodziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR dr hab. Józef Cebulski prof. UR. Zarząd Główny PTI reprezentował Prezes Marian Noga.

Zebranie członków Koła PTI Rzeszów odbyło się 19 listopada w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie. Na spotkaniu został wygłoszony referat pt. "Problemy tworzenia dedykowanych systemów operacyjnych w standardzie POSIX". Prelegentami byli dwaj nowi członkowie Koła Łukasza Ryk i Marcin Rzeszutek. Zaprezentowali oni swój autorski system operacyjny. Podczas tej prezentacji prelegenci skupili się na omówieniu najważniejszych etapów jego powstawania oraz zwrócili szczególną uwagę na istotne aspekty procesu tworzenia systemu. Wskazali także na pojawiające się problemy, które muszą w najbliższym czasie zostać rozwiązane. Referat został przyjęty z dużym zainteresowaniem, a także uznaniem dla olbrzymiego wkładu pracy Autorów przy tworzeniu nowego systemu operacyjnego. Oczywiście jak przystało na prawdziwą prezentację systemu operacyjnego nie obyło się bez blue screen'a.

 

KP.jpg

Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS) to  renomowana międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona informatyce, informatyce technicznej i ekonomicznej, która organizowana jest corocznie w jednym z polskich miast. W konferencji biorą udział przedstawiciele środowisk akademickich z całego świata oraz reprezentanci przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, integracją i wdrażaniem systemów informatycznych. FedCSIS ma formę serii niezależnych konferencji, warsztatów, sympozjów i sesji specjalnych, na których prezentowane są wyniki badań oraz zastosowań nowych rozwiązań informatycznych. Wszystkie prezentacje na konferencji prowadzone są w języku angielskim. W artykule umieszczone sa materiały video z konferencji.

Logowanie