rzeszow@pti.org.pl, tel. 17 865 12 99
pti@pti.org.pl, tel. 22 838 47 05

Strona główna Bez kategorii I Olimpiada informatyczna dla szkół średnich - Keep IT Secure

I Olimpiada informatyczna dla szkół średnich – Keep IT Secure

-

KATEGORIE

Oddział Podkarpacki PTI był jednym ze współorganizatorów olimpiady informatycznej Keep IT Secure. Olimpiada odbyła się 24 maja 2022 r. o godzinie 9:00 na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Tematyka konkursu obejmowała wiedzę informatyczną dotyczącą problemów cyberbezpieczeństwa.

W olimpiadzie udział wzięło 35 uczniów z 11 szkół średnich z Podkarpacia i Lubelszczyzny (m.in. Zespołu Szkół Technicznych – Technikum Nr 9 w Rzeszowie, Zespołu Szkól Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, Zespołu Szkół nr 2 w Dębicy, Zespołu Szkół nr 4 w Dębicy, Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku, Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespołu Szkół nr 3 w Sanoku, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu, Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie, I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju, Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach).

Olimpiada odbyła się pod honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Informatyki. Organizatorem konkursu był Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Informatycznego wraz z kołem naukowym Politechniki Rzeszowskiej Something about IT Security działającym w Zakładzie Systemów Złożonych Politechniki Rzeszowskiej. Patronat merytoryczny na wydarzeniem objęła firma Palo Alto Networks.