24 maja 2018 roku w kompleksie konferencyjnym Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się czwarta edycja konferencji Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego Podkarpacie 2018 połączona z obchodami rocznicy siedemdziesięciolecia polskiej informatyki. W organizację imprezy, jak co roku włączyły się następujące stowarzyszenia i jednostki naukowe: Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej oraz Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Konferencja poświęcona jest szeroko rozumianej tematyce telekomunikacji i informatyzacji, jej wpływowi na rozwój i życie codzienne społeczeństw na całym świecie. Zorganizowane spotkanie jest jedną z wielu imprez organizowanych w całym kraju. Wspólnie składają się one na jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń z dziedziny telekomunikacji i teleinformatyki w naszym kraju.  W tym roku konferencji towarzyszyła wystawa przedstawiająca najważniejsze osiągnięcia polskiej informatyki na osi czasu. Wystawę można również obejrzeć w postaci elektronicznej pod adresem http://70-lat-informatyki.pl/wystawa.

Konferencję otworzyli prezesi regionalnych oddziałów PTI i SEP: Marek Bolanowski i Barbara Kopeć. Po oficjalnym otwarciu konferencji krótkie wystąpienia wygłosili Stanisław Kruczek - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Prorektor ds. Infrastruktury i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. Józef Cebulski, prof. UR oraz Włodzimierz Marciński Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Pierwsza część wystąpień poświęcona była rozwojowi społeczeństwa informacyjnego na Podkarpaciu jak również obchodom 70-lecia polskiej informatyki. W tej części zostały wygłoszone następujące referaty:
1.    Działania Samorządu Województwa na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
Sławomir Cynkar- Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
2.    Powstanie komputera ENIAC, Zarys historii polskiego przemysłu komputerowego.
Jerzy Nowak PTI
3.    System Bank krwi.
Andrzej Goleń PTI
Po przerwie w drugiej części spotkania zostały wygłoszone następujące referaty:
1.    Światłowód, i co dalej?  
Zbigniew Koper (Koła Pracowników Telekomunikacji SEP)
2.    Rozwój usług szerokopasmowych na terenach wiejskich na przykładzie Spółdzielni Telekomunikacyjnej OST w Tyczynie. Stanisław Flaga – Prezes OST w Tyczynie
3.    Szyfrowana i bezpieczna transmisja dla Energetyki Smart Metering/Grid –  platforma switchy modułowych H-500 Bitstream.  Paweł Gmur Bitstream

Po zakończeniu prelekcji zaproszeni goście wzięli udział w uroczystym bankiecie, który był okazją do wymiany poglądów i kontynuacji dyskusji z prelegentami. W konferencji wzięło udział około 80 osób.
Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na stronie http://sdsi.prz.edu.pl, natomiast na stronie http://70-lat-informatyki.pl umieszczane są bieżące informacje związane z obchodami siedemdziesiątej rocznicy powstanie polskiej informatyki.

00S.jpg

Wystawa z okazji 70-leica polskiej informatyki

01S.jpg

Otwarcie Konferencji: Prezes SEP Oddział Rzeszowski Barbara Kopeć, Prezes PTI Oddział Podkapacki Marek Bolanowski

02s.jpg

Stanisław Kruczek - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

03s.jpg

Prorektor ds. Infrastruktury i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. Józef Cebulski,

04s.jpg

Włodzimierz Marciński Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego

05s.jpg

Sławomir Cynkar- Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

06s.jpg

Jerzy Nowak PTI

 

07s.jpg

Andrzej Goleń PTI

 

 

Logowanie