30 maja 2019 roku w hotelu Metropolitan w Rzeszowie odbyła się czwarta edycja konferencji Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego Podkarpacie 2019 połączona z Ogólnopolską Konferencją Naukową i Konkursem Młodych Inżynierów. W organizację imprezy, jak co roku włączyły się następujące stowarzyszenia i jednostki naukowe: Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej oraz Koło Naukowe Mechatron. Konferencja poświęcona jest szeroko rozumianej tematyce telekomunikacji i informatyzacji, jej wpływowi na rozwój i życie codzienne społeczeństw na całym świecie.

Zorganizowane spotkanie jest jedną z wielu imprez odbywających się w całym kraju. Wspólnie składają się one na jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń z dziedziny telekomunikacji i teleinformatyki w naszym kraju. W tym roku konferencji towarzyszył konkurs prac młodych inżynierów.

Konferencję otworzyli prezesi regionalnych oddziałów PTI i SEP: Marek Bolanowski i Barbara Kopeć. Po oficjalnym otwarciu konferencji zgromadzonych gości przywitał Stanisław Kruczek - członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.
Pierwsza część wystąpień poświęcona była rozwojowi społeczeństwa informacyjnego na Podkarpaciu oraz współczesnym trendom rozwojowym w informatyce. W tej części zostały wygłoszone następujące referaty:

 1. Społeczeństwo informacyjne
  Sławomir Cynkar - Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
 2. Idea systemu informatycznego wspierającego proces szybkiego tworzenia prototypów
  Piotr Sowa, InfoSoftware Polska
 3. Protokoły wąskopasmowej transmisji danych z inteligentnych liczników energii elektrycznej z wykorzystaniem komunikacji po liniach energetycznych niskiego napięcia (PLC)
  Jacek Stępień AGH
 4. Nowoczesne metody zarządzania projektami IT – agile, a jakość oprogramowania
  Paweł Śliwa
 5. Komputery kwantowe – przyszłość informatyki
  Karolina Jędziniak

Po przerwie w drugiej części spotkania zostały wygłoszone następujące referaty:

 1. Cyberbezpieczeństwo
  Karol Piękoś
 2. Telefonia 5 generacji
  Zbigniew Koper (Koło Pracowników Telekomunikacji SEP)

Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na stronie http://sdsi.prz.edu.pl, natomiast na stronie http://mlodzi.urz.pl/konferencja2019/ umieszczane są bieżące informacje związane z Ogólnopolską Konferencją Naukową i Konkursem Młodych Inżynierów.

 2019 1Konkurs prac młodych inżynierów (zdjęcie: Marek Bolanowski)

2019 2

 Otwarcie konferencji: Prezes SEP Oddział Rzeszowski Barbara Kopeć, Prezes PTI Oddział Podkarpacki Marek Bolanowski (zdjęcie: Andrzej Paszkiewicz)

 

2019 3

Otwarcie konferencji: Wystąpienie Stanisława Kruczka Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego. (zdjęcie: Piotr Krzemiński)

 

2019 4

Sławomir Cynkar - Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (zdjęcie: Piotr Krzemiński)

 

2019 5

 

2019 6

Zwycięzcy kokursu prac młodych inżynierów (zdjęcie: Piotr Krzemiński)

 

 

 

Logowanie