W dniu 22 maja 2019 r. w auli A-61 im. Docenta Romana Niedzielskiego Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, odbyła się czwarta edycja konferencja pt. „Something About IT Security”. Konferencja była współorganizowana przez koło naukowe Something About IT Security, Zakład Systemów Złożonych i Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Patronatu honorowego udzieli Ministerstwo Cyfryzacji oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele środowisk zarówno akademickich jak i przemysłu m.in.: PaloAlto, PGS Software, Deloitte, Clico, OPTeam. Konferencja była podzielona na cztery panele w których wygłoszono kilkanaście referatów dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa teleinformatycznego. W ostatnim panelu zostały przedstawione prezentacje osiągnieć naukowych studentów którzy mieli możliwość skonfrontowania swojej wiedzy z zaproszonymi gośćmi oraz przedstawicielami zaproszonych firm informatycznych.

Rozwój technologii mobilnych, stosowanie polityki BYOD, intensywny wzrost znaczenia systemów e-commerce skutkuje powstaniem nowych zagrożeń, które wymagają nowego podejścia do ochrony informacji. Brak zapewnienia odpowiednich działań może poważnie zagrozić dalszemu rozwojowi i bezpieczeństwu organizacji. Dodatkowo zaistniała sytuacja wymusza odpowiednie przygotowanej kadry odpowiedzialnej za politykę bezpieczeństwa w instytucji, która na bieżąco będzie analizować aspekty bezpieczeństwa informatycznego i dostosowywać rozwiązania adekwatne do nowych wymagań. Przyszli administratorzy powinni być zaznajomieni z zagrożeniami systemów informatycznych w kontekście poufności, integralności i dostępności informacji oraz z możliwościami konfiguracyjnymi infrastruktury sprzętowo-programowej mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa instytucji.

Organizacja konferencji możliwa była dzięki wsparciu sponsorów: Clico, PGS Software, Deloitte, za co serdeczne dziękujemy.

Dziękujemy również wszystkim uczestnikom konferencji za udział i stworzenie przyjaznej atmosfery.

W imieniu organizatorów

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Mariusz Nycz

Poniższe zdjęcia zostały udostępnione przez Mariusza Nycza

 N IMGP2077 DxO

 

N IMGP2086 DxO

N IMGP2090 DxO

 

N IMGP2112 DxO

N IMGP2142 DxO

N IMGP2167 DxO

N IMGP2238 DxO

N IMGP2264 DxO

N IMGP2298 DxO

N IMGP2341 DxO

 

 

Logowanie