RG logoPRZ      W dniu 27 listopada 2019 roku prorektor i Prorektor ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką dr hab. inż. Mariusz Oleksy, prof. PRz oraz Dziekan dr hab. inż. Mariusz Korkosz, prof. PRz wręczyli przedstawicielowi Oddziału Podkarpackiego PTI dr. inż. Markowi Bolanowskiemu powołanie do Rady Gospodarczej działającej przy Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.


    Celem powołania Rady Gospodarczej jest integracja przedstawicieli przedsiębiorstw, środowisk społecznych i instytucjonalnych z pracownikami nakowo-dydaktyznymi oraz utworzenie płaszczyzny współdziałania i wymiany doświadczeń ukierunkowanych na rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Rada Gospodarcza ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.

RG1

 

RG2

 

 

Logowanie