12 grudnia 2019 roku w restauracji Hotelu Prezydenckiego przy ul. Podwisłocze 48 (wjazd od Al. mjr. Wacława Kopisto) w Rzeszowie odbyło się spotkanie członków Oddziału Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
W trakcie spotkania podsumowano działania zrealizowane w 2019 roku, oraz przedyskutowano plan aktywności na 2020 rok. W imieniu Zarządu Głównego PTI, Marek Bolanowski wręczył kol. Andrzejowi Paszkiewiczowi Brązową Odznakę Polskiego Towarzystwa Infroamtycznego.

W trakcie spotkania zgromadzeni mogli wysłuchać wykładu Mateusza Kut z firmy Boehringer Ingelheim GmbH, który był zatytuowany:

"System monitoringu wizyjnego klasy Enterprise "

Chcielibyśmy bardzo podziękować prelegentowi za niezwykle interesujące wystąpienie i szczegółowe odpowiedzi na wiele zadanych pytań.

Spotkanie zakończyło się uroczystą kolacją podczas której kontynuowano dyskusję na temat planowanych działań oraz kwestii poruszanych podczas prelekcji.

Do zobaczenia w przyszłym roku !

 

 12 1

12 2

12 3

12 4

12 5

12 6

12 7

 

 

 

Logowanie