W dniu 3 czerwca odbyło sie III Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Ze względu na sytuację wynikającą ze stanu epidemicznego zostało ono zorganizowane w formie zdalnej. W Zgromadzeniu wzięło udział 33 członków Oddzialu Podkarpackiego PTI.

W głosowaniu tajnym wybrano następujący skład Zarządu Oddziału Podkarpackiego PTI:
Andrzej Paszkiewicz - Prezes Oddziału
Marek Bolanowski - Wiceprezes/Skarbnik Oddziału
Damian Mazur - członek zarządu
Tadeusz Kwater - członek zarządu
Bogusław Twaróg - członek zarządu

W głosowaniu tajnym wybrano następujący skład Sądu Koleżeńskiego Oddziału Podkarpackiego PTI:
Mirosław Mazurek - Przewodniczący
Galina Setlak - Zastępca przewodniczącego
Paweł Dymora

W głosowaniu tajnym wybrano następujący skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Podkarpackiego PTI:
Robert Pękala - Przewodniczący
Zbigniew Gomółka - Zastępca przewodniczącego/Sekretarz
Jacek Jamiński

W głosowaniu tajnym wybrano następujących delegatów Odziału Podkarpackiego na Zjazd Delegatów PTI:
Andrzej Paszkiewicz
Marek Bolanowski
Damian Mazur
Tadeusz Kwater
Bogusław Twaróg
Robert Pękala

Logowanie