20 grudnia 2018 roku w restauracji Hotelu Prezydenckiego przy ul. Podwisłocze 48 (wjazd od Al. mjr. Wacława Kopisto) w Rzeszowie odbyło się spotkanie członków Oddziału Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
W trakcie spotkania podsumowano działania zrealizowane w 2018 roku, oraz przedyskutowano plan aktywności na 2019 rok.

20181212_091622.jpgPodczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej i Konkurs Młodych Inżynierów - EDYCJA IT, która odbyła się w dniu 12 grudnia 2018 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim w budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.
Celem jest przedstawienie oraz zapoznanie się z pracami i osiągnięciami badawczymi młodych inżynierów z naszego kraju. W organizację konferencji włączyły się: Koło Naukowe UR Mechatron, Podkarpacki Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Samsung Inkubator. W trakcie tego wydarzenia wręczono statuetki z okazji 70-lecia polskiej informatyki  osobom i instytucjom które wniosły znaczący wkład w rozwój informatyki polskiej.

Logowanie