Kontakt

Adres do korespondencji:
Oddział Podkarpacki  Polskiego Towarzystwa Informatycznego
Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej
im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

email: rzeszow@pti.org.pl
tel.: +48 17 865 12 99

Dane do faktury:
Polskie Towarzystwo Informatyczne
ul. Solec 38 lok. 103
00-394 Warszawa
NIP: 522-000-20-38

Konto bankowe:
BZ WBK 4 O/Warszawa 58 1090 1056 0000 0001 1121 2217