Oddział Podkarpacki

Polskie Towarzystwo Informatyczne – organizacja zrzeszająca polskich informatyków, zarejestrowana 22 maja 1981. Celem PTI jest wspieranie działalności naukowej w obszarach związanych z informatyką, popularyzacja informatyki, reprezentowanie członków przed instytucjami w kraju i za granicą. PTI jest organizatorem cyklicznych przedsięwzięć środowiskowych (krajowych i międzynarodowych konferencji, spotkań integracyjnych informatyków, konkursów, nagród).

Rzeszowskie Koło PTI powstało 18 lutego 2002 roku. W ramach swojej działalności Koło inicjuje i bierze udział w, organizowaniu spotkań, konferencji, seminariów z udziałem przemysłu. Rzeszowskie Koło PTI realizowało swoje działania wspólnie z parterami z obszaru nauki i przemysłu.

28 stycznia 2016 roku rozwiązano Rzeszowskie Koło PTI i na Walnym Zgromadzeniu Członków utworzono Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.