rzeszow@pti.org.pl, tel. 17 865 12 99
pti@pti.org.pl, tel. 22 838 47 05

Strona główna Aktualności Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podkarpackiego PTI

[3 czerwiec 2020] Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podkarpackiego PTI

-

KATEGORIE

W dniu 3 czerwca odbyło sie III Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Ze względu na sytuację wynikającą ze stanu epidemicznego zostało ono zorganizowane w formie zdalnej. W Zgromadzeniu wzięło udział 33 członków Oddzialu Podkarpackiego PTI.

W głosowaniu tajnym wybrano następujący skład Zarządu Oddziału Podkarpackiego PTI:
Andrzej Paszkiewicz – Prezes Oddziału
Marek Bolanowski – Wiceprezes/Skarbnik Oddziału
Damian Mazur – członek zarządu
Tadeusz Kwater – członek zarządu
Bogusław Twaróg – członek zarządu

W głosowaniu tajnym wybrano następujący skład Sądu Koleżeńskiego Oddziału Podkarpackiego PTI:
Mirosław Mazurek – Przewodniczący
Galina Setlak – Zastępca przewodniczącego
Paweł Dymora

W głosowaniu tajnym wybrano następujący skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Podkarpackiego PTI:
Robert Pękala – Przewodniczący
Zbigniew Gomółka – Zastępca przewodniczącego/Sekretarz
Jacek Jamiński

W głosowaniu tajnym wybrano następujących delegatów Odziału Podkarpackiego na Zjazd Delegatów PTI:
Andrzej Paszkiewicz
Marek Bolanowski
Damian Mazur
Tadeusz Kwater
Bogusław Twaróg
Robert Pękala