Władze

Władzami Podkarpackiego Oddziału PTI są:

  1. Najwyższą władzą Oddziału Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego jest Walne Zgromadzenie Członków Podkarpackiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego
  2. Zarząd Oddziału Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Zarząd Podkarpackiego Oddziału PTI:
Andrzej Paszkiewicz – prezes, rzeszow@pti.org.pl
Marek Bolanowski – wiceprezes/skarbnik, marekb@prz.edu.pl
Tadeusz Kwater– członek Zarządu, tkwater@ur.edu.pl
Damian Mazur – członek Zarządu, mazur@prz.edu.pl
Bogusław Twaróg – członek Zarządu, btwarog@ur.edu.pl

Komisja Rewizyjna: 
Robert Pękala– przewodniczący
Zbigniew Gomółka – zastępca przewodniczącego/sekretarz
Seweryn Kolano

Sąd Koleżeński:
Mirosław Mazurek – przewodniczący
Paweł Dymora
 – zastępca przewodniczącego
Bartosz Pawłowicz