logo PLITM

Twórzmy pozytywny wizerunek Polaka w świecie. Okazją do podjęcia tej inicjatywy otworzył nam konkurs Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Dyplomacja publiczna.
W ramach tego konkursu Polskie Towarzystwo Informatycznie realizuje projekt o nazwie „Od polskiej szkoły matematycznej do polskiej szkoły algorytmiki i programowania – czyli o informatykach, polskiej żyle złota”.

W dniu 22 maja 2019 r. w auli A-61 im. Docenta Romana Niedzielskiego Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, odbyła się czwarta edycja konferencja pt. „Something About IT Security”. Konferencja była współorganizowana przez koło naukowe Something About IT Security, Zakład Systemów Złożonych i Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Patronatu honorowego udzieli Ministerstwo Cyfryzacji oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego.

30 maja 2019 roku w hotelu Metropolitan w Rzeszowie odbyła się czwarta edycja konferencji Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego Podkarpacie 2019 połączona z Ogólnopolską Konferencją Naukową i Konkursem Młodych Inżynierów. W organizację imprezy, jak co roku włączyły się następujące stowarzyszenia i jednostki naukowe: Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej oraz Koło Naukowe Mechatron. Konferencja poświęcona jest szeroko rozumianej tematyce telekomunikacji i informatyzacji, jej wpływowi na rozwój i życie codzienne społeczeństw na całym świecie.

Logowanie