W dniu 22 maja 2019 r. w auli A-61 im. Docenta Romana Niedzielskiego Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, odbyła się czwarta edycja konferencja pt. „Something About IT Security”. Konferencja była współorganizowana przez koło naukowe Something About IT Security, Zakład Systemów Złożonych i Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Patronatu honorowego udzieli Ministerstwo Cyfryzacji oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego.

30 maja 2019 roku w hotelu Metropolitan w Rzeszowie odbyła się czwarta edycja konferencji Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego Podkarpacie 2019 połączona z Ogólnopolską Konferencją Naukową i Konkursem Młodych Inżynierów. W organizację imprezy, jak co roku włączyły się następujące stowarzyszenia i jednostki naukowe: Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej oraz Koło Naukowe Mechatron. Konferencja poświęcona jest szeroko rozumianej tematyce telekomunikacji i informatyzacji, jej wpływowi na rozwój i życie codzienne społeczeństw na całym świecie.

W dniu 21 maja 2019r. w Auli Czerwonej Biblioteki PWSTE w Jarosławiu odbyła się kolejna konferencja związana z obchodami Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI).

Wydarzenie zorganizował Instytut Inżynierii Technicznej wraz z oddziałem podkarpackim PTI. Uczestniczyli w nim studenci naszej Uczelni, zaproszeni uczniowie jarosławskich szkół średnich oraz nauczyciele akademiccy. Prelegenci głoszący swoje referaty reprezentowali różnie środowiska: biznesowe (InfoSoftware, ProGea4D), akademickie oraz szkolne o profilu technicznym.

Logowanie