W dniu 21 maja 2019r. w Auli Czerwonej Biblioteki PWSTE w Jarosławiu odbyła się kolejna konferencja związana z obchodami Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI).

Wydarzenie zorganizował Instytut Inżynierii Technicznej wraz z oddziałem podkarpackim PTI. Uczestniczyli w nim studenci naszej Uczelni, zaproszeni uczniowie jarosławskich szkół średnich oraz nauczyciele akademiccy. Prelegenci głoszący swoje referaty reprezentowali różnie środowiska: biznesowe (InfoSoftware, ProGea4D), akademickie oraz szkolne o profilu technicznym.

Wspólnie z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej oraz Rzeszowskim Oddziałem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa InformatycznegoSDSI

organizuje Konferencję w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Obchody SDSI organizowane są w Rzeszowie po raz piąty i połączone są z Ogólnopolską Konferencją Naukową Młodych Inżynierów (http://mlodzi.urz.pl/konferencja2019/).

Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Informatycznego włączył się w organizację konferencji SOMETHING ABOUT IT SECURITY.

Założeniem konferencji jest zaprezentowanie wyników prac badawczych realizowanych przez doktorantów oraz studentów polskich uczelni oraz zaprezentowanie najnowszych trendów dotyczących cyberbezpieczeństwa przez ekspertów z branży informatycznej.

Logowanie