W dniu 30.05.b.r. w PWSTE w odbyła się konferencja Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Jarosławiu. Organizatorami wydarzenia byli Urząd Miasta Jarosław, Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu oraz Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W ramach konferencji realizowane były dwa panele tematyczne: E-Jarosław: e-usługi dla mieszkańców miasta Jarosławia oraz Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego.

W dniu 25 Maja na Uniwersytecie Rzeszowskim odbył się Ogólnopolski Konkurs Młodych Inżynierów 2018, którego organizatorem było Koło Naukowe Mechatron-SEP, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Podkarpacki oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Rzeszowski.

24 maja 2018 roku w kompleksie konferencyjnym Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się czwarta edycja konferencji Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego Podkarpacie 2018 połączona z obchodami rocznicy siedemdziesięciolecia polskiej informatyki. W organizację imprezy, jak co roku włączyły się następujące stowarzyszenia i jednostki naukowe: Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej oraz Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Logowanie