rzeszow@pti.org.pl, tel. 17 865 12 99
pti@pti.org.pl, tel. 22 838 47 05

Strona główna Aktualności Konferencja Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego Podkarpacie 2022

Konferencja Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego Podkarpacie 2022

-

KATEGORIE

W dniu 2 czerwca 2022 w Rzeszowie w hotelu Prezydenckim odbyła się siódma edycja konferencji Światowy Dzień  Społeczeństwa Informacyjnego Podkarpacie 2022. Konferencja została zorganizowana jako część ogólnopolskich obchodów Światowego Dnia  Społeczeństwa Informacyjnego ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z dnia 27 marca 2006. Konferencja została zorganizowana przez Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Zaproponowane przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (International Telecommunication Union) hasło obchodów ŚDSI w 2022 roku brzmi: „Digital technologies for older persons and healthy ageing”  skierowane jest ono do wszystkich, którym szczególnie w obecnym czasie informatyka pozwala pracować i ułatwia życie, w tym do firm zajmujących się telekomunikacją, do ludzi nauki, do studentów uczelni technicznych i uniwersytetów.

W ramach konferencji z okazji obchodów Roku Ignacego Łukasiewicza uczestnicy mieli okazję zapoznać się z jego sylwetką oraz wpływem jego wynalazków na rozwój regionu. Ponadto w trakcie konferencji przedstawione zostały zagadnienia z obszaru zdalnej medycyny, projektowania systemów telekomunikacyjnych z uwzględnieniem ruchu o charakterze konwergentnym. W trakcie konferencji można było również obejrzeć prace konkursowe i publikacje zgłoszone w ramach VI edycji Konkursu Młodych Inżynierów.

W wydarzeniu uczestniczyło około 100 osób – przedstawicieli firm, jednostek administracji publicznej oraz uczelni wyższych. Spotkanie stało się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w obszarze projektowania i eksploatacji systemów klasy IoT oraz stanowiło okazję do prezentacji trendów oraz nowych rozwiązań z zakresu telemedycyny i systemów rozproszonych.

Konferencja została objęta honorowymi patronatami: Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, Prezydenta Miasta Rzeszowa Konrada Fijołka, Rektora Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotra Koszelnika, Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwestera Czopka, Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej prof. ucz. dr hab. Krzysztofa Rejmana.

Chcieliśmy podziękować wszystkim sponsorom oraz partnerom, którzy włączyli się w organizację konferencji.

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się na stronie https://sdsi.prz.edu.pl/