Konkurs wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa

W dniu 07 grudnia 2022r. odbędzie się konkurs wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa w języku angielskim i będzie przeprowadzony równolegle w szkołach średnich w Rzeszowie oraz Krakowie.

Celem konkursu jest popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem i kulturą korzystania z portali internetowych, korzystania z sieci, rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym, promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocja tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia, kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji, wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.

Zakres wiedzy dotyczy ogólnych zasad związanych z bezpiecznym korzystaniem z Internetu w tym, z uwzględnieniem obszarów tj.: social media, bezpieczne strony internetowe, wysyłanie wiadomości e-mail, prawa autorskie, zasady haseł, cyberzagrożenia, cyberbezpieczeństwo w tym inżynieria społeczna.

Patronat nad konkursem objął Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa  Informatycznego, a główną inicjatorką i koordynatorką konkursu jest członkini naszego oddziału Joanna Hamiti.