OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA I KONKURS MŁODYCH INŻYNIERÓW – VI EDYCJA

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA I KONKURS MŁODYCH INŻYNIERÓW – VI EDYCJA
(02.06.2022 sesja stacjonarna)

KONFERENCJA

Konferencja skierowana jest do studentów i doktorantów z całej Polski. Jej celem jest przedstawienie oraz zapoznanie się z pracami i osiągnięciami badawczymi młodych naukowców wszystkich dyscyplin naukowych z naszego kraju.

Wydarzenie odbędzie się 02.06.2022 r. w budynku A0 Uniwersytetu Rzeszowskiego(część naukowa) oraz w Hotelu Prezydenckim (część konkursowa).

Partnerem Generalnym tej edycji było Podkarpackie Centrum Innowacji, Patronem Głównym BorgWarner. Patroni akademiccy  to Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania  z siedzibą w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski i Politechnika Rzeszowska. Patroni Medialni to Radio Feniks i magazyn studencki indeks.tv. Patroni Honorowi: Naczelna Organizacja Techniczna, Prezydent Miasta Rzeszów, Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Zgłoszenia artykułów naukowych oraz posterów przyjmowane będą do 28 maja 2022 r. na adres mlodzikonferencja@urz.pl

Opłaty

Abstrakty Termin rejestracji Cena
Artykuł do 28.05.2022 r. 150 zł
Poster 130 zł

Opłata zawiera  poczęstunek w formie kawy, ciastka i obiadu.

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia artykułu / posteru:

 • abstrakty wystąpień ustnych oraz posterów naukowych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 28 maja 2022 r.,
 • tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,
 • długość jednego abstraktu to 800 do 1000 znaków ze spacjami,
 • abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
 • treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
 • należy opisać zakres tematyczny opracowania,
 • wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
 • wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
 • podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne,
 • postery należy wydrukować w formacie A1,
 • wystąpienia ustne oraz postery naukowe mogą mieć maksymalnie 3 autorów (jedna osoba wygłaszająca).

Dane do wpłat
Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Informatycznego
al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
Numer rachunku: 58 1090 1056 0000 0001 1121 2217
Tytuł: Opłata za opublikowanie artykułu Imię Nazwisko / Nazwa Organizacji

ZGŁOSZENIE NA KONFERENCJĘ

 

KONKURS

Konkurs skierowany jest do studentów i doktorantów kierunków technicznych z całej Polski.

Prace konkursowe można zgłaszać w każdej kategorii inżynierskiej (projekt wykonany, symulacje i modele 3D, aplikacje / kody programów).

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia pracy konkursowej:

 • przedstawicielem projektu może być jedna osoba mająca status studenta (projekt może być wykonany przez większą grupę osób, każdy z autorów uzyska dyplom; w przypadku wygranej nagrodę uzyska osoba reprezentująca pracę),
 • projekt zgłoszony w konkursie może być pracą dyplomową, projektem zaliczeniowym, regulamin nie zabrania zgłoszenia prac które były na podium w innych konkursach,
 • każde zgłoszenie musi zawierać prezentację, krótką dokumentację techniczną projektu oraz opisem jak została wykonana.

Prace konkursowe należy przesyłać pod adres mlodzikonkurs@urz.pl.

Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w połowie Konferencji SDSI

REGULAMIN KONKURSU

ZGŁOSZENIE NA KONKURS

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Damian Kicia – Koło Naukowe Mechtron-SEP, Uniwersytet Rzeszowski, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszów,
 • Michał Micał – Koło Naukowe Mechtron-SEP, Uniwersytet Rzeszowski, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszów,
 • Piotr Prach – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania z siedzibą w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszów, Polskie Towarzystwo Informatyczne odział Podkarpacki,
 • Marek Bolanowski – Politechnika Rzeszowska, Polskie Towarzystwo Informatyczne Odział Podkarpacki,
 • Andrzej Paszkiewicz – Politechnika Rzeszowska, Polskie Towarzystwo Informatyczne Odział Podkarpacki,
 • Barbara Kopeć – Politechnika Rzeszowska, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszów