rzeszow@pti.org.pl, tel. 17 865 12 99
pti@pti.org.pl, tel. 22 838 47 05

Strona główna Aktualności Podsumowanie konferencji "SZTUCZNA INTELIGENCJA, CYBERBEZPIECZEŃSTWO, INNOWACJE TECHNOLOGICZNE. WYZWANIA DLA ROZWOJU KOMPETENCJI"

Podsumowanie konferencji „SZTUCZNA INTELIGENCJA, CYBERBEZPIECZEŃSTWO, INNOWACJE TECHNOLOGICZNE. WYZWANIA DLA ROZWOJU KOMPETENCJI”

-

KATEGORIE

W dniach 18-19 września na ternie PWSTE w Jarosławiu odbyła się konferencja SZTUCZNA INTELIGENCJA, CYBERBEZPIECZEŃSTWO, INNOWACJE TECHNOLOGICZNE. WYZWANIA DLA ROZWOJU KOMPETENCJI. Konferencja była trzecim z czterech wydarzeń organizowanych przez Sektorową Radę ds. Kompetencji – Informatyka oraz Sektorową Radę ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Celem konferencji było wsparcie regionalnego środowiska naukowego i biznesu, przedstawienie propozycji zmian w programach kształcenia, uwzględniających rozwój technologiczny oraz potrzeby dynamicznego rynku pracy. Bardzo ważnym aspektem była też wymiana doświadczeń oraz transfer najlepszych praktyk pomiędzy sektorem edukacji formalnej i pozaformalnej a przedsiębiorcami i instytucjami, a także poprawa współpracy i zbudowanie partnerstwa pomiędzy podmiotami kształtującymi rynek pracy a uczelniami wyższymi i szkołami branżowymi z obszarów informatyki, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa.

Patronat honorowy konferencji objęli Minister Cyfryzacji Janusz Cieszyński, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego. Partnerami konferencji byli Polskie Towarzystwo Informatyczne, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji – PIIT oraz PWSTE w Jarosławiu.

Podczas pierwszego dnia konferencji odbyły się prelekcje poruszające tematykę związaną z identyfikacją luk kompetencyjnych w sektorach, kwalifikacjami zgłoszonymi przez Rady do ZSK, nowymi technologiami w kontekście cyberbezpieczeństwa w edukacji i biznesie, sztuczną inteligencją, innowacjami dydaktycznymi, w tym szczególnym podejściu do kształtowania młodzieży. Wśród prelegentów występowali: Starosta Jarosławia, Sekretarz Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka, Przewodniczący Komitetu ds. badań i analiz potrzeb kompetencyjnych branży Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo oraz Informatyka, Dyrektor Zarządzający ds. Komercjalizacji Badań, Podkarpackie Centrum Innowacji, przedstawiciele środowisk szkolnych, naukowych i biznesu.  Po bogatym programie merytorycznym był czas na zwiedzanie zabytków miasta Jarosławia wraz z trasą podziemną (jedno z nielicznych miast w Polsce posiadających takie trasy). Wieczór zakończył bardzo ciekawy wykład „Czy konieczna jest kontrola wprowadzanych na rynek algorytmów? Czy kontrolować generatory treści?”.

Drugi dzień konferencji w głównej mierze polegał na warsztatach. Warsztat „Projekt Cyberbezpieczny Samorząd – wsparcie sektorów w podnoszeniu poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST” skierowany był dla kadry kierowniczej i pracowników JST. Warsztaty: „Odpowiedzialność za start kariery zawodowej w sektorach w kontekście używania hejtu i mowy nienawiści”, „Możliwości wykorzystania wirtualnej rzeczywistości (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR) w edukacji. Jak bezpiecznie wdrażać nowe technologie w proces kształcenia. Meta VR&AR dla Edukacji”, „Wstęp do druku 3D w edukacji” skierowane były do dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Konferencja zgromadziła ponad 140 uczestników, którzy brali czynny udział w panelach dyskusyjnych oraz warsztatach. Wierzymy, że zdobyte doświadczenia każdy z uczestników wykorzysta w swojej pracy.