rzeszow@pti.org.pl, tel. 17 865 12 99
pti@pti.org.pl, tel. 22 838 47 05

Strona główna Aktualności Relacja ze spotkania 19.11.2015

Relacja ze spotkania 19.11.2015

-

KATEGORIE

Zebranie członków Koła PTI Rzeszów odbyło się 19 listopada w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie. Na spotkaniu został wygłoszony referat pt. „Problemy tworzenia dedykowanych systemów operacyjnych w standardzie POSIX”. Prelegentami byli dwaj nowi członkowie Koła Łukasza Ryk i Marcin Rzeszutek. Zaprezentowali oni swój autorski system operacyjny. Podczas tej prezentacji prelegenci skupili się na omówieniu najważniejszych etapów jego powstawania oraz zwrócili szczególną uwagę na istotne aspekty procesu tworzenia systemu. Wskazali także na pojawiające się problemy, które muszą w najbliższym czasie zostać rozwiązane. Referat został przyjęty z dużym zainteresowaniem, a także uznaniem dla olbrzymiego wkładu pracy Autorów przy tworzeniu nowego systemu operacyjnego. Oczywiście jak przystało na prawdziwą prezentację systemu operacyjnego nie obyło się bez blue screen’a.

Kolejny punkt zebrania dotyczył podsumowania działalności Koła w roku 2015. Przewodniczący Zarządu przedstawił najważniejsze osiągnięcia mijającego roku.

Następnie Przewodniczący Zarządu poruszył kwestię powołania Oddziału PTI w Rzeszowie. Omówił wymogi formalne, które muszą zostać spełnione, a także przedstawił plan działań w tym zakresie obejmujący:
– przygotowanie wniosku do ZG PTI o powołanie Oddziału,
– powołanie Komitetu Organizacyjnego,
– walne zebranie członków nowego Oddziału wraz z przeprowadzeniem wyborów władz nowopowstałego Oddziału.

Przewodniczący zaproponował także nazwę nowego Oddziału: Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Zakończenie prac nad powołaniem oddziału przewidziano na pierwszy kwartał 2016 roku. Członkowie Koła wyrazili swoją aprobatę dla działań zmierzających do utworzenia Oddziału, a także dla proponowanej nazwy, która jest zgodna z konwencją nazewniczą istniejących już oddziałów.

W dalszej części zebrania dyskutowane były przyszłe kierunki rozwoju PTI na obszarze Podkarpacia.