rzeszow@pti.org.pl, tel. 17 865 12 99
pti@pti.org.pl, tel. 22 838 47 05

Strona główna SDSI Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

-

KATEGORIE

Konferencja  „SDSI”
Spotkanie z okazji Światowego Dnia 
i Społeczeństwa Informacyjnego Podkarpacie 2023

Data: 1 czerwca 2023
Miejsce: Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48, 35-309 Rzeszów
Organizator: PTI Oddział Podkarpacki, SEP Oddział Rzeszowski, Zakład Systemów Złożonych Politechniki Rzeszowskiej

Zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 27 marca 2006 r. Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego przypada na 17 maja – w dniu który do tej pory był obchodzony jako Światowy Dzień Telekomunikacji. Łącząc tradycyjną nazwę tego święta z nazwą przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, depozytariusz międzynarodowego święta telekomunikacji, jakim jest Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny – ITU (International Telecommunication Union), postanowił obchodzić 17 maja, jako Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. Pamiętając o tej okoliczności, do uznanej przez ONZ nazwy organizowanych przez Polskie Towarzystwo Informatyczne we współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, przy imprezach związanych z telekomunikacją będziemy mówili o Światowym Dniu Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. Obie nazwy  ŚDSI i ŚDTiSI – są równorzędne i mogą być stosowane zamiennie, stosownie do okoliczności i aktualnej tematyki.

Jak w latach poprzednich, kontynuujemy formułę międzynarodowego charakteru obchodów staraniami o kontynuowanie patronatów ITU, Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz udziału Fundacji ECDL i CEPIS.

Zaproponowane przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (International Telecommunication Union) hasło obchodów ŚDSI w 2022 roku brzmi: Techniki cyfrowe na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego”  skierowane jest ono do wszystkich, którym szczególnie w obecnym czasie informatyka pozwala pracować i ułatwia życie. Do firm zajmujących się telekomunikacją, do ludzi nauki, do studentów uczelni technicznych i uniwersytetów.

Agenda

Data: 1 czerwca 2023
Miejsce: Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48, 35-309 Rzeszów
Godzina rozpoczęcia: 12:00

12:00-12:20 Przywitanie uczestników.
Wystąpienia przedstawicieli PTI oraz SEP.
Andrzej Paszkiewicz,

Zbigniew Styczeń

12:20-12:40 Zastosowania identyfikacji RFID we współczesnych systemach złożonych. Bartosz Pawłowicz
12:40-13:00 Wykorzystanie BSP dla operacji SAR w miastach Krzysztof Strzępek
13:00-13:15 Ogłoszenie wyników Konkursu Młodych Inżynierów
13:15-13:30 Przerwa kawowa
13:30-13:50 Bezpieczny punkt oświetleniowy – aspekty bezpiecznej konstrukcji wsporczej w odniesieniu do oświetlania dla przejść pieszych. Adam Kowalski
13:50-14:10 Wykorzystanie technik cyfrowych do rekonstrukcji wypadków drogowych oraz analizy bezpieczeństwa w ruchu drogowym Paweł Kępa
14:10-14:30 Policyjne i poza policyjne systemy informatyczne KWP w Rzeszowie

*Program wydarzenia jest na bieżąco aktualizowany

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o kontakt mailowy pod adresem rzeszow@pti.org.pl.

Komitet organizacyjno-programowy
  • dr inż. Andrzej Paszkiewicz (Prezes PTI Oddział Podkarpacki, WEiI PRz)
  • mgr inż. Zbigniew Styczeń(Prezes Oddział Rzeszowski, SEP)
  • dr inż. Marek Bolanowski (Wiceprezes PTI Oddział Podkarpacki, WEiI PRz)
  • mgr inż. Bolesław Pałac   (Wiceprezes SEP Oddział Rzeszów)
  • mgr inż. Mateusz Salach (PTI Oddział Podkarpacki, WEiI PRz)
  • mgr inż. Dawid Ostrowski (PTI Oddział Podkarpacki)