rzeszow@pti.org.pl, tel. 17 865 12 99
pti@pti.org.pl, tel. 22 838 47 05

Strona główna Aktualności Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podkarpackiego

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podkarpackiego

-

KATEGORIE

W dniu 28 stycznia 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podkarpackiego PTI. Głównym celem Zgromadzenia był wybór władz nowopowstałego Oddziału. Dzięki gościnności Władz Uniwersytetu Rzeszowskiego, z którego pochodzi wielu członków Oddziału Podkarpackiego PTI, zebranie odbyło się w Sali Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Pigonia 1 w Rzeszowie. Zgromadzonych członków przywitali p.o. Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopka, Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR prof. dr hab. Ołeh Łopuszański, Prodziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR dr hab. Józef Cebulski prof. UR. Zarząd Główny PTI reprezentował Prezes Marian Noga.

Wystąpienie p.o. Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopka

Wystąpienie Prezesa PTI prof. dr hab. inż. Mariana Nogi

W wyniku przeprowadzonych głosowań na najbliższą kadencję do władz Oddziału Podkarpackiego PTI zostali wybrani:

Zarząd Podkarpackiego Oddziału PTI:

Marek Bolanowski– prezes
Andrzej Paszkiewicz– wiceprezes/skarbnik
Tadeusz Kwater– członek Zarządu
Damian Mazur– członek Zarządu

Komisja Rewizyjna 

Robert Pękala
Jacek Jamiński
Zbigniew Gomółka

Sąd Koleżeński

Galina Setlak
Mirosław Mazurek
Paweł Dymora