rzeszow@pti.org.pl, tel. 17 865 12 99
pti@pti.org.pl, tel. 22 838 47 05

Strona główna Aktualności Walne Zgromadzenie Członków Oddziału

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału

-

KATEGORIE

W dniu 30 marca odbyło się IV Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W Zgromadzeniu wzięło udział 30 członków Oddziału Podkarpackiego PTI.

W głosowaniu tajnym wybrano następujący skład Zarządu Oddziału Podkarpackiego PTI:
Andrzej Paszkiewicz – Prezes Oddziału
Marek Bolanowski – Wiceprezes/Skarbnik Oddziału
Damian Mazur – członek zarządu
Tadeusz Kwater – członek zarządu
Bogusław Twaróg – członek zarządu

W głosowaniu tajnym wybrano następujący skład Sądu Koleżeńskiego Oddziału Podkarpackiego PTI:
Mirosław Mazurek – Przewodniczący
Paweł Dymora– Zastępca przewodniczącego
Bartosz Pawłowicz

W głosowaniu tajnym wybrano następujący skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Podkarpackiego PTI:
Robert Pękala – Przewodniczący
Zbigniew Gomółka – Zastępca przewodniczącego/Sekretarz
Seweryn Kolano

W głosowaniu tajnym wybrano następujących delegatów Oddziału Podkarpackiego na Zjazd Delegatów PTI:
Marek Bolanowski
Andrzej Paszkiewicz
Damian Mazur
Tadeusz Kwater
Bogusław Twaróg
Robert Pękala
Bogdan Kwiatkowski

W trackie posiedzenia wręczono brązową odznakę PTI koledze Pawłowi Dymorze.