rzeszow@pti.org.pl, tel. 17 865 12 99
pti@pti.org.pl, tel. 22 838 47 05

Strona główna Aktualności Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podkarpackiego PTI

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podkarpackiego PTI

-

KATEGORIE

Członkowie Oddziału Podkarpackiego,

w dniu 12 maja 2020 roku Zarząd Oddziału Podkarpackiego podjął uchwałę zwołującą III Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego na dzień 3 czerwca 2020 roku na godzinę 18:00 w trybie zdalnym. W przypadku braku kworum Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się 3 czerwca 2020 roku o godzinie 18:15 w trybie zdalnym.
Walne zgromadzenie członków zostanie przeprowadzone zdalnie ze względu na panująca sytuację epidemiologiczną.

Do realizacji zjazdu zostanie wykorzystany system Cisco Webex Events, a do głosowań, w tym głosowań tajnych wykorzystany zostanie system członkowski pti.sorga.pl

Wszelkie dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału będą umieszczane sukcesywnie na stronie rzeszow.pti.org.pl, włączając w to między innymi:
1.    Propozycja regulaminu wyborów władz Oddział Podkarpackiego PTI
2.    Propozycja regulaminu obrad Oddział Podkarpackiego PTI
3.    Propozycja porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Podkarpackiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Planujemy zorganizowanie dwóch testowych spotkań i głosowań wykorzystujących zdalną platformę komunikacji:
– 21.05.2020 godzina 20.00 do 20.30
– 25.05.2020 godzina 19.00 do 19.30
Zaproszenie do systemu Cisco Webex Events  na spotkania testowe i Walne zgromadzenie otrzymają Państwo drogą mailową. Korzystanie z tego systemu nie wymaga żadnych przygotowań.

Proszę jednak wcześniej sprawdzić możliwość zalogowania do systemu członkowskiego  https://pti.sorga.pl. Jeżeli nie logowali się Państwo wcześniej do tego systemu proszę skorzystać z opcji „Nie pamiętasz hasła?” a jako nazwę użytkownika proszę wpisać login składający się  z pierwszej litery imienia i nazwiska np.: Jan  Kowalski, login: jkowalski

Przypominamy również  o konieczności opłacenia zaległych składek członkowskich.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy pod adresem rzeszow@pti.org.pl.

Dokumenty Zjazdowe:

  1. Propozycja porządku obrad: Porządek_obrad_v1.pdf
  2. Uzupełniona propozycja porządku obrad (o puknkt wyboru delegatów na Zjaz Delegatów PTI): Porządek_obrad_v2.pdf
  3. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego w dniu 3 czerwca 2020 roku WZCO-30-Regulamin-obrad-OPDK.pdf
  4. Regulamin głosowań i wyborów na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału (WZCO) Podkarpackiego PTI WZCO-40-Regulamin-glosowan-OPDK.pdf


Instrukcje do narzędzi informatycznych wykorzystywanych do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Człomków Oddziału dostępne są na stronie: https://xiii-zjazd.pti.org.pl/#narzedzia